BRANDSKYDD

STS BRANDSCHUTZSYSTEM


För skydd av:

- Filter och utsug

- Maskiner

- Våtlacksanläggningar

- Pulverlackeringsanläggningar


Brandskydds

komponenter:

- Flamdetektorer för explosionskyddsområden

- Interface för integration av befintligt system

- Styrmodul för 4 detektorlinjer

- RökdetektorerFlamdetektor för Ex-områden


Olika versioner av flamdetektorer för användning i damm- och gasexplosionsfarliga imråden.


Gränssnitt för detektorintegration


För integration i ditt system så erbjuder vi även motsvarande signalomvadlare för våra detektorerStyrmodul för 4 detektorer


‎Styrmodul för kontroll och övervakning av branddetektorer i maskiner och anläggningar.‎

BMK1-linjemodulen är utrustad med fyra övervakade brandlarmslinjer för anslutning av gränsdetektorer. Beroende på inställningen bearbetas detektorernas signaler och matas ut som spänningsutgångar. I funktionsutbudet ingår bland annat tvåkanalsberoendet eller utvärderingen av en linje som ett fel utan larm. ‎

Modulen kan användas som en fristående branddetekteringsenhet samt en modul av ett mer komplext flerområdessystem. ‎
‎ Styrmodulen är monterad på en dinskena.‎Rökdetector


Rökdetektor med godkännande för damm Ex area Zone 22 (ExIID3) och gas Ex area Zone 2 (ExIIG3).‎