SÄKERHET

Vad är ATEX?


Förkortningen ATEX står för det franska utrycket Atmosphères Explosibles – explosiva atmosfärer.


Regelverket lägger stor vikt på arbetstagarens hälsa och säkerhet.

Information om gällande lagstiftningar hittar ni här:


Arbetsmiljöverket: www.av.seRäddningsverket : SRVFS 2004:7Elsäkerhetsverket: Riktlinjer för ATEX-direktivet 2014/34/EU